Цачева: Необходимо е да се постигне максимално съгласие по темата детско правосъдие

Търси се консенсус по закона за детско правораздаване

Необходимо е да се постигне максимално съгласие по темата детско правосъдие, каза министърът на правосъдието Цецка Цачева при откриването на конференция на тема „Националната съдебна система като част от Европейския правов ред. Детското правосъдие –предизвикателства и възможни решения“, организирана от Министерството на правосъдието и евродепутата от ГЕРБ Емил Радев.

На събитието, което се провежда със съдействието на Министерството на труда и социалните грижи, присъства и социалният заместник-министър Росица Димитрова.

Министър Цачева изрази надежда, че по актуализирания вариант на проектозакона за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица скоро ще бъде постигнат консенсус.

Три са въпросите, по които предстои да бъде постигнато съгласие в работната група по проекта, преди той да бъде финализиран с оглед необходимостта от координиране на хоризонталните политики, осъществявани в тази сфера от министерствата на правосъдието, на образованието, на труда и социалната политика и на вътрешните работи.  

В най-кратки срокове работната група ще има позиция по въпросите  -  следва ли малолетните да бъдат включени в обхвата на закона , къде да бъде ситуирана Националната служба за възпитателна подкрепа – в Министерството на правосъдието или в Министерски съвет и кой орган да налага възпитателните мерки.

"Екипът на Министерството на правосъдието полага максимални усилия за диалог и сътрудничество, както с неправителствения сектор, така и с отделните институции, които имат отношение към детското правораздаване“, заяви министър Цачева и добави, че реформата в тази сфера е приоритет в програмата на управлението на ГЕРБ и Обединените патриоти и по нея се работи активно в последната година.

По думите й целта на днешната конференция  е да се чуе обединения глас на европейското семейство и да бъдат решени редица проблеми на правата на децата при правораздаването. Тя припомни, че една от основните теми на българското председателство е реформата в Регламент Брюксел II а, който засяга компетентността, признаването и изпълнението на решенията по брачни въпроси и въпроси свързани с родителската отговорност и международното отвличане на деца.

"Реформата на този регламент е изключително важна. Само през 2010 г. в единадесет държави членки около 74 000 деца са били жертва на престъпление и 495 000 са засегнати от развод на родителите. Можем да си представим какви са цифрите за целия Европейския съюз. Процедурите могат да бъдат стресиращи за всекиго, още повече за деца, особено ако процедурата не е съобразена с интересите им, обстановката е неподходяща, а участващите служители са недостатъчно обучени“, обясни Емил Радев.

Той отбеляза, че с реформата на регламента се предвиждат по ефективни процедури за справяне с трансграничното отвличане на дете от родител, като се въвежда 6 седмичен срок за издаване на подлежащо на изпълнение разпореждане за връщане в съответствие със становището, което преобладава сред държавите членки, които най-бързо разглеждат дела за връщане по Хагската конвенция от 1980 г. Същият срок е предвиден и за производството пред първоинстанционния съд и съответно пред апелативния съд.

С новите правила се въвежда задължение да се даде възможност на детето да изрази мнението си в рамките на всички производства по техния случай.

Евродепутатът акцентира и върху премахването на  екзекватурата по тези производства, което ще е придружено  с гарантиране правото на ответника на ефективна защита и правото на справедлив съдебен процес.

По време на конференцията бяха представени добри практики в международен и европейски аспект от  сър Матю Торп – съдия от Великобритания, Гонсало Ферер Амиго - съдията в Окръжен съд Барселона и Мая Грофф от секретариата на Хагската конференция за международно частно право. 

Сред българските лектори бяха Даниела Машева - член на ВСС, Богдана Желявска - съдия в СГС, адвокат Анели Чобанова, Борислав Цеков - д-р по конституционно право, член на правния съвет на Президента на Република България.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"