Намалява броят на заетите в Плевен и областта

По брой на заетите лица област Плевен е на десето място в страната, а по коефициент на заетост на осемнадесето място

През първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 97.1 хил., от които 53.3 хил. са мъже, а 43.9 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица намалява с 1.2 хил. , а спрямо първото тримесечие на 2017 г. се увеличават с 4.6 хиляди. Това сочат данните на ТСБ - Северозапад.

Коефициентът на заетост в областта през първото тримесечие на 2018 г. е 46.4% (при 51.5% за страната), съответно 53.0% за мъжете и 40.4% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на десето място в страната, а по коефициент на заетост на осемнадесето място.

През първото тримесечие на 2018 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 93.2 хил., като 52.0 хил. от тях са мъже, а 41.3 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група намалява в сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. с 1.8 хил., а спрямо първото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 4.2 хиляди.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 63.6%, съответно 69.5% за мъжете и 57.5% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. този коефициент намалява с 0.5 процентни пункта.

През първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в Северозападния район е 275.7 хил., от които 149.2 хил. са мъже, а 126.5 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица намалява  с 5.3 хил., а спрямо първото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 12.1 хиляди.