С разнообразни прояви протече Eвропейската седмица на общественото здраве в МУ-Плевен

В инициативата се включиха участници

Управителният съвет на EUPHA (Европейската асоциация по обществено здраве) по време на 11-та Европейска конференция по обществено здраве в Любляна (28.11-01.12.2018 г.) взе решение за провеждане на „Европейска седмица на общественото здраве 13-17 май“. Инициативата е подкрепена от СЗО, Европейската комисия и всички неправителствени европейски организации в областта на общественото здраве. Европейските страни се включват в тази инициатива чрез своите национални асоциации по обществено здраве. Българската асоциация по обществено здраве (БАОЗ), създадена в Плевен, е пълноправен член на EUPHA и в нея са включени 183 членове от факултетите по обществено здраве към медицинските университети и Националния център по обществено здраве и анализи.

Факултет „Обществено здраве“ и Факултет „Здравни грижи“ към Медицински университет - Плевен имат общо 63 членове на EUPHA чрез БАОЗ. Във връзка с Европейската седмица на общественото здраве в МУ-Плевен, съвместно с Община Плевен, Студентски съвет и Асоциацията на студентите-медици в България – клон Плевен бяха планирани и регистрирани на сайта на EUPHA поредица от разнообразни мероприятия.

На 13 май 2019 г. Европейската седмица на общественото здраве в МУ-Плевен стартира с Ден на физическата активност под мотото "Бъдете физически активни" в Спортен комплекс "Проф. Недко Кючуков". Събитията продължиха със среща-разговор на студенти-медици от 2-ри курс с ученици от основно училище „Васил Левски“ по проблемите на здравословното хранене и профилактиката на затлъстяването.

На 16 май в МУ-Плевен се проведе научно-практическа конференция „За по-добро здраве на местно ниво“, съвместна инициатива на Община Плевен, Факултет "Обществено здраве" и Българската асоциация по обществено здраве.За студентите от всички специалности се организира Вечер на етиката на общественото здраве с прожекция и обсъждане на филма "OUTBREAK-ЗАРАЗА" - продукция на Warner Brothers, с участието на Dustin Hoffman, Rene Ruso, Morgan Freeman.

На 17 май Европейската седмица на общественото здраве в МУ-Плевен приключи с кръгла маса на тема „Психичното здраве на подрастващите“.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен