14 населени места ще бъдат посетени през юни от мобилни екипи на полицията и пожарната

Срещите започват на 7 юни

За подобряване на обществения ред и за противодействие на конвенционалната престъпност на територията на област Плевен сформираните мобилни екипи от служители на ОДМВР – Плевен и РДПБЗН – Плевен ще посетят различни населени места в община Червен бряг в следния график:

7 юни - Населени места към РУ Червен бряг

Град Телиш – 09.30 часа –  Кметството на град Телиш
Село Ракита – 10.30 часа – Кметството на село Ракита
Село Радомирци – 11.30 часа – Кметството на село Радомирци
Село Рупци – 12.30 часа  - Кметството на село Рупци.

14 юни - Населени места към РУ Червен бряг
Град Червен бряг - 09.30 часа – Клуб на пенсионера в град Червен бряг
Село Горник - 10.30 часа – Кметството на село Горник
Село Сухаче – 11.30 часа – Кметството на село Сухаче
Село Лепица - 12.30 часа – Кметството на село Лепица.

21 юни - Населени места към РУ Червен бряг
Село Глава – 09.30 часа - Кметството на село Глава
Град Койнаре - 10.30 часа - Кметството на град Койнаре
Село Чомаковци – 11.30 часа  – Кметството на село Чомаковци.

28 юни - Населени места към РУ Червен бряг

Село Бресте – 09.30 часа – Кметството на село Бресте
Село Реселец – 10.30 часа - Кметството на село Реселец
Село Девенци – 11.30 часа - Кметството на село Девенци.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"