"Спартак 14" стартира проект "Карате – срещу агресията и зависимостите”

Проектът е разработен като мярка за въздействие и промяна на поведенческите модели на младите хора

Спортен клуб по карате "Спартак 14" стартира проект "Карате – срещу агресията и зависимостите” одобрен от Експертна комисия  към Министерството на младежта и спорта  - направление 3 на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10 а  от Закона за хазарта за 2019 г. 

Проектът е разработен като мярка за въздействие и промяна на поведенческите модели на младите хора, а именно: "Карате като средство за превенция срещу агресията и зависимостите у младите хора".

"Основната цел е по интересен и нестандартен начин чрез интерактивни и нагледни методи да създадем условия на участниците в проекта сами да осъзнаят ползата от спорта и от своя страна да могат да разпространят това сред своите приятели. Главната ни цел е това да го направим в плевенския регион. Смятаме, че чрез обучение, презентации, активност в събития и много срещи по училищата, ще бъдем достатъчно убедителни", заяви Милена Кирниколова от Спартак 14.

Ще се организират състезания по карате, предвидени са информационни материали и анкетни проучвания за зависимостите. 

"Смятаме категорично, че карате заключва агресията в залата. Нашите възпитаници нямат агресивни прояви, защото имат самоконтрол. Карате наистина е средство за превенция срещу агресията и зависимостите - смятаме с работата си по този проект да го покажем нагледно", посочи тя.

Проектът трябва да приключи през октомври.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"