Съдът глоби 32-годишен с 3000 лева и го лиши от правото да заема длъжността общински съветник

Подсъдимият е признат за виновен в извършване на престъплението, за което е привлечен в качеството на обвиняем

Състав на Плевенски окръжен съд разгледа дело, образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - Плевен, против Й.Ц. на 32 години, от с.Б., обл. Плевен, обвинен в това, че на 26.04.2012 г. в Плевен създал юридическо лице с идеална цел, което извършва привидно обявената при регистрацията му дейност и цел, за да получи имотна облага – финансова помощ в размер на 4392 лева за реализиране на проект "Мисия доброволец" по Национална програма за младежта 2011-2015г., подпрограма "Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи" – престъпление по чл.259 от НК.

В провелото се съдебно заседание съдът е постановил решение, с което признава подсъдимия за виновен в извършване на престъплението, за което е привлечен в качеството на обвиняем. Съдът го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание – глоба, в размер на 3000 лева. Същото така, подсъдимият е лишен от правото да заема длъжността „Общински съветник“ за срок от една година от влизане на решението в сила.

Така постановеното решение може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативен съд град Велико Търново, в петнадесетдневен срок, считано от получаване на съобщението от страните.