Обявиха графика за посещения на мобилните екипи на ОДМВР – Плевен през февруари

Екипите ще се срещнат с жителите на община Червен бряг

За подобряване на дейността по опазване на обществения ред и изпълнение на мероприятия, заложени в план  на МВР и план на ОДМВР - Плевен за противодействие на конвенционалната престъпност са определени посещения на сформирани мобилни екипи на полицията в малките населени места.

График за посещения от мобилните екипи:

7 февруари 2020 год.

Населени места към РУ Червен бряг

Град Телиш – 09.30 часа – Кметството на град Телиш

Село Ракита – 10.30 часа – Кметството на село Ракита

Село Радомирци – 11.30 часа – Кметството на село Радомирци

Село Рупци – 12.30 часа - Кметството на село Рупци

14 февруари 2020 год.

Населени места към РУ Червен бряг

Град Червен бряг-09.30 часа –Клуб на пенсионера в град Червен бряг

Село Горник-10.30часа – Кметството на село Горник

Село Сухаче – 11.30 часа – Кметството на село Сухаче

Село Лепица -12.30 часа –Кметството на село Лепица

21 февруари 2020 год.

Населени места към РУ Червен бряг

Село Глава– 09.30 часа- Кметството на село Глава

Град Койнаре - 10.30 часа - Кметството на град Койнаре

Село Чомаковци – 11.30 часа –Кметството на село Чомаковци

28 февруари 2020 год.

Населени места към РУ Червен бряг

Село Бресте – 09.30 часа –Кметството на село Бресте

Село Реселец – 10.30 часа- Кметството на село Реселец

Село Девенци– 11.30 часа- Кметството на село ДевенциСнимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"