Окръжен съд - Плевен с допълнителни мерки във връзка с обявеното извънредно положение

Всички дела ще бъдат отсрочени за определени дати след 13.04.2020 година

Със Заповед № РД-84 от 16.03.2020 година, във връзка с обявеното извънредно положение в Република България и решението на Висш съдебен съвет от 15.03.2020 година, в Окръжен съд Плевен до 13.04.2020 година се преустановява разглеждането на всички видове дела, освен по изрично посочените текстове от закона, които са подробно описани в Заповедта.

Всички дела ще бъдат отсрочени за определени дати след 13.04.2020 година, но преди съдебната ваканция за настоящата година.

Подаването на всякакъв вид документи ще се извършва по пощата или по електронен път.

Забранява се достъпа в съдебната сграда на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите само по делата, които ще продължат да се разглеждат.

Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа, а призоваването, ако е необходимо такова, ще се извършва по телефона или по електронен път.

Извлечение от Заповед № РД-84 от 16.03.2020 година е публикувано на сайта на Окръжен съд Плевен.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия