Община Левски ще извърши пръскане срещу комари

На 27 юни /събота/, 28 юни /неделя / и на 29 юни /понеделник/ от 05,00ч. до 08,00 ч. /сутринта / Община Левски ще извърши пръскане срещу комари с препарат РОТРИН 200 по поречието на река Осъм, канали, стари корита и заблатени местности на територията на общината.

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Левски уведомява, че на 27 юни /събота/ и 28 юни /неделя / от 05,00ч. до 08,00 ч. Община Левски ще извърши пръскане срещу комари с препарат РОТРИН 200 по поречието на река Осъм, канали, стари корита, и заблатени местности на територията на общината.

Препаратът за дезинсекция има разрешение за предоставяне на пазара на биоцид № 0800-3/16.07.2018 г. от Министерството на здравеопазването.

Собствениците, притежателите на пчелини/пчелни семейства е необходимо да вземат мерки за опазване на пчелните семейства.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен