Мартин Митев: 2020 година постави на изпитание всички нас - и в личен, и в професионален план

Председателят на ОбС – Плевен за важните решения на 2020 г. и прогноза за 2021-а

Важните решения на 2020 година, приети от Общинския съвет и очакванията за новата 2021 година бяха тема на заключителната пресконференция на председателя на Общинския съвет Мартин Митев в Пресклуба на БТА – Плевен:

„Ако трябва да започна с някакво обобщение за тази година, може би думата би била една - трудна. Трудна, необичайна, година на много неизвестности. 2020 постави на изпитание всички нас - и в личен, и в професионален план. Пренареди приоритети ни.

За Общински съвет - Плевен това беше и първа година от новия мандат. Започнахме трудно. Вероятно всеки от вас помни началото -два пъти полагане на клетва, два пъти гласуване на ръководство, Бюджет 2020 бе приет след трето заседание. И след това трудно начало последва и голямото изпитание - Ковид 19. Това пренареди дневния ред на всички.

Новите условия наложиха да търсим нови варианти за работа, защото Общинският съвет не може да спре да работи. Това означава да блокираме живота и работата в Общината, плановете на редица граждани, движението по бюджета. Затова в тези месеци приложихме различни методи за заседания- заседавахме и в зала „Катя Попова“, в зала „Плевен“, при нов ред в зала „Гена Димитрова“, наложи се и извънредна онлайн сесия.

Пандемията успя да отложи само едно наше заседание – през октомври, и то поради извънредни обстоятелства, възникнали буквално в навечерието на сесията.

За да спазваме противоепидемичните мерки и изисквания в залата, от август започнахме да излъчваме сесиите онлайн в реално време на интернет страницата ни. Следващата стъпка в тази посока ще бъде за изцяло онлайн сесии. Това трябва да се случи от януари 2021 г., в момента върви изчистване на последните технически подробности.

Що се касае до по-важните решения, приети тази година, може да се каже, че освен обичайните, акцент са и поредица наши решения в подкрепа на местния бизнес.

Най-важното решение за годината безспорно е това за Бюджета. Приехме го в края на март в условията на извънредна обстановка и с презумцията, че по-добре несъвършен бюджет, но някакъв в ситуацията, в която се намирахме всички. Освен това многократно съм казвал, че бюджетът не е свещена крава и той може да бъде променян по всяко време на годината.

През април гласувахме веднага и друго важно решение - избрахме Комисията за мандат 2019 - 2023 г., която разпределя средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани в общината. Почти всеки месец Здравната ни комисия разглежда десетки заявления, които преди това изчакваха да започнем процедурата.

Отново през април приехме решение, с което мога да кажа, че сме горди – удостоихме маестро Пламен Джуров с почетното звание „Почетен гражданин на Плевен“. С маестро Джуров се видяхме преди около месец при негово гостуване в Плевен за концерта за 60-годишнината на Музикалното училище. Усложнената епидемиологична обстановка отложи връчването на званието за празничния 15 май 2021 г.

ВВВУ „Г. Бенковски“ получи сградата на бившето училище „Марин Дринов“ в Плевен за разкриване на факултет. Там вече се работи усилено, имат и осигурено финансиране.

В категорията важни решения бих добавил и тези, с които дадохме предварително съгласие за прокарване на трасето на АМ „Хемус" в участъка, преминаващо през общински поземлени имоти.

И да не забравяме - след 12-годишна процедура, включваща поредица съгласувания и обсъждания, през септември приехме Общия устройствен план на град Плевен и землището му. Предстои това да се случи и за общината, но не бих могъл да се ангажирам на този етап със срокове.

И отново в тази връзка на последната сесия преди дни приехме още едно добро решение за парка - да се учреди безвъзмездно право на ползване за 10 години за фондация „Аз съм Кайлъка” върху недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, в парка. Става дума за вилата, ползвана от ген. Иван Винаров в последните години от живота му. Вярвам на тази Фондация и знам, че ще изпълнят обещанията си. Тяхната идеяе след ремонта там да бъде създадена експозиция, посветена на личности, повлияли положително на развитието на Плевен. Средствата, необходими за ремонта, както и консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на къщата, ще са изцяло за сметка на „Аз съм Кайлъка“.

Ще се спра накратко и на поредицата решения, които Общинският съвет прие, за да помогнем с каквото можем при създалата се извънредна ситуация с Ковид `19. Ще ги маркирам накратко:

През април дадохме съгласие 10 000 лв. от бюджета на Общината да бъдат дарени на Вирусологичната лаборатория към Медицинския университет. Средствата бяха за закупуване на консумативи за изследване на C0VID-19.

Отново през април приехме първия пакет от икономически мерки в подкрепа на местния бизнес - Освободихме изцяло ползвателите на общински терени от задълженията за заплащане на местни такси, определени в общинската Наредба №17; Освободихме изцяло наемателите на общински нежилищни недвижими имоти, управлявани от ОП „Жилфонд" от заплащане на месечни наемни цени; Променихме концесионни договори. Допълнихме тези мерки и с други в следващите месеци, включително и на последното ни заседание.

Отново с решение на Общинския съвет бе дадено съгласие за трансфер от общинския бюджет от 10 000 лв. за РЦХТ - Плевен. Средствата са за Кабинета за извличане на кръвна плазма.

Променихме и Правилника за условията, реда и критериите за съфинансиране на проекти в сферата на културата в общината. Така формациите и съставите, които изпитват липса на финансови ресурси в условията на пандемията, получиха възможност за 100 % общинско финансиране на свои проекти със средствата отРаздел III на Културния календар.

В резултат на всичко това естествено изниква въпроса за финансовото състояние на Общината?

Бих казал, че не е лесно, но на този етап се справяме. Към 1 май тази година, т.е. в първите месеци на обявеното извънредно положение в страната, се бяхме притеснили сериозно относно местните приходи в бюджета. Притеснението ни идваше от това, че съпоставяйки изпълнението на тази част в него към посочената дата на текущата година и цифрите за същия период от миналата, изоставането беше с около 6 млн. лв. Сума, меко казано, доста сериозна на фона на собствените ни приходи. Разбира се, че имаше много причини за тези показатели - много срокове бяха изтеглени, разсрочени бяха сроковете за плащане на местните данъци и такси, наблюдаваха се и почти нулеви нива на сделките с движими и недвижими имоти и т.н. Към 1 юли успяхме частично да наваксаме и тази разлика беше стопена на минус 2 млн. лв. Справката към десетмесечието показва, че изоставането е от 2,5 млн. лв. Този дефицит няма как да бъде наваксан до края на годината, може евентуално да бъде само намален.

Със свиване на разходите там, където това е възможно, и запазвайки добрата финансова дисциплина, която имаме в Община Плевен, считам, че няма да се наложи да се възползваме от възможността, която държавата предоставя на общините за безлихвен заем от републиканския бюджет в момента. Да, ситуацията е сложна и никой не е в състояние да прогнозира докога ще продължим в условията на пандемия.

Очакванията ми за 2021 година?

Много ми се иска да бъда оптимист, но съм по-скоро реалист. Личното ми мнение е, че трябва да бъдем изключително внимателни при формиране на Бюджет 2021. На този етап не бих могъл да коментирам числа, защото все още нямаме внесен проект за бюджет. Но смятам, че бюджета на Община Плевен за догодина трябва да бъде рестриктивен, но с уговорката - рестрикции само в рамките на разумното.

Категорично заявявам, че ще запазим и ще продължим да финансираме всички културни институти на общинска издръжка. Няма да оставим и спортните клубове, ще продължим да помагаме финансово и там според възможностите на бюджета.