Студенти и ученици станаха част от кампанията "Нуждаем се от здравни грижи и утре"

Инициативата цели да се фокусира интереса на младите хора към дефицитните професии "Медицинска сестра" и "Акушерка"

При засилен интерес се провежда кампанията "Нуждаем се от здравни грижи и утре". Целта на инициативата, стартирала през 2020 година по повод Световната година на медицинската сестра и акушерката, е да се фокусира интереса на младите хора в Плевен и региона към дефицитните професии „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ и „АКУШЕРКА“.

В навечерието на 12 май – Международен  ден на професионалистите по здравни грижи,  стотици ученици и младежи бяха привлечени от рекламните материали - календари, калъфки, апарати за артериално налягане, които дейни студенти от Медицинския университет – Плевен им предоставиха. Младите медицински сестри и акушерки мотивирано информираха аудиторията относно ценността и критичния недостиг на професионалистите по здравни грижи в сферата на здравеопазването. Постави се силен акцент върху  огромните професионални възможности в плевенския регион, който може да се определи като солиден здравен клъстер в България. Стартирайки висшето си образование в Медицински Университет - Плевен, ключов партньор в инициативата, всеки студент получава възможност за обучение от ерудирани преподаватели чрез  иновативни технологии в съвременна материална база.  Начертани бяха и насоките  за успешна професионална реализация след 4-годишния курс на обучение на медицинските сестри и акушерки - в общинското здравеопазване - детски ясли и градини, училища; в доболничната помощ – в кабинетите на общопрактикуващите лекари и специалисти. Големият брой многопрофилни и специализирани болнични заведения в Плевен осигурява широк избор за работа на медицинските специалисти. Промяната в законовата нормативна уредба от 2020 г. позволява и създаване на индивидуални амбулаторни практики на професионалистите по здравни грижи. Атрактивна е и възможността за стартиране в академичното поприще на преподавателите във висшите училища. Всичко това е осъществимо при силна мотивация у младите хора, ориентирана към милосърдието, добротата, стремежа да посреща новия живот и да помага на хората. Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"