ДФСГ "Интелект" - Плевен бе домакин на Форум "Иновации 2021"

ДФСГ "Интелект" - гр. Плевен бе домакин на Форум "Иновации 2021". Гости бяха Албена Тотева- началник на РУО- Плевен, Ваня Барчева- държавен експерт „Дирекция Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ МОН, Ваня Йотова - директор на НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Долни Дъбник, представители на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“- гр. Плевен.

Идеята на форума е да се популяризира добрия опит и участниците да споделят своите специфични методи на преподаване и иновативни подходи за формиране на ключови компетенции. Иновативните технологии са гарант за развитие на личностния потенциал на учащите и оказват влияние върху стандарта на живот.

ДФСГ "Интелект" представи бинарен урок на тема "Плевен - иновативни икономически решения" с ръководители Йоана Лазарова и Симона Клашнева. Презентации във връзка с представяне на иновативния опит споделиха както домакините, така и гостите. Учебните компании на ДФСГ "Интелект" разказаха за иновативната си работа в симулационна среда. В дискусията на тема "Творчески подходи за повишаване ангажираността в образованието чрез иновациите" се включиха виртуално и Частна профилирана гимназия „Образователни технологии- гр. София, СУ „Васил Кънчов“- гр. Враца, както и ПГСАГ „Кольо Фичето“-гр. Бургас.

Ръководството на ДФСГ "Интелект" – Емил Райков, Михаела Карамфилова и Галя Димитрова заедно с представителите на образователните институции обсъдиха и сътрудничеството между училищата с цел ефективност в експерименталните пътеки на образованието, подобряването на резултатите от ученето и влиянието на иновациите върху учебния процес. Форумът завърши с пожелание за творчески заряд и бъдещи срещи.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"