137 осъдени лица за кражби по повдигнати обвинения на Районна прокуратура - Плевен

През първото шестмесечие на 2021 година прокурорите от Районна прокуратура - Плевен са решили по същество и са внесли за разглеждане в Районен съд - Плевен, Районен съд - Кнежа, Районен съд - Никопол и Районен съд - Левски общо  686 прокурорски акта, както следва: 412 обвинителни акта,  182 споразумения за решаване на делото и 92 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от НК. Образувани са общо 356 бързи производства.

През същия период осъдените лица са общо 699, от които на наказание лишаване от свобода, което следва да се търпи ефективно – 130 лица, на наказание пробация – 126 лица, на обществено порицание - 23 лица, на лишаване от права – 146 лица и с условни присъди – 320 лица, а глоби са наложени на 191 лица.

Значително увеличение има на осъдените лица за извършено престъпление - кражба, които за периода до края на месец юни 2021 година са общо 137, а за същия период за предходната 2020 година - 82 лица. Ръст има и на осъдените за престъпление по чл. 343б от НК (управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта или след употреба на наркотици). За периода до 30.06.2021 година лицата  са  153, а за същия предходен период осъдените са 100.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"