Доброволното формирование на община Долна Митрополия проведе обучение

Съгласно заповед на Кмета на Община Долна Митрополия г-жа Поля Цоновска на 05.10.2021 г. се проведе текущо обучение с Доброволното формирование на общината.

На доброволците беше представена новозакупената техника по проект "Съвместни инвестиции в областта на спешните ситуации в Окръжен съвет Олт и Община Долна Митрополия", финансиран по програма "INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020".Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"