ПГПЧЕ "Димитър Димов"- гр. Плевен с Национален знак за качество

Международният проект „Бъди във форма за Европа“ по програма Еразъм+, реализиран от учители и ученици на ПГПЧЕ „Димитър Димов“- гр. Плевен е удостоен с Национален знак за качество от Националното звено за координация към ЦРЧР.

Г-жа Грета Димова – заместник директор по учебната дейност, автор и координатор на проекта, сподели с нас: „Особено съм щастлива, че и вторият проект, на който съм координатор е удостоен по достойнство за постигнатите резултати по отношение на повишената информираност на учениците за Европейския съюз, утвърждаване на демократичните ценности и надграждане на уменията им за активно гражданство, за използваните различни иновативни подходи с педагогическа добавена стойност, прилагани в проектните дейности.

В проекта се включиха 114 ученици и 45 учители от училищата-партньори по проекта от Румъния, Полша, Италия, Гърция, България. Работният език на проекта е английски.  Във всичките дейности екипът от учители и ученици доказаха активната си гражданската позиция и ангажираност, информираното преосмисляне на масмедийното въздействие в контекста на една единна теория за медиализация на обществото.

Проектът бе реализиран в рамките на три години, преминавайки успешно през изпитанието на Ковид-19 чрез синхронни и асинхронни дейности в онлайн сесии, което изискваше разнообразни умения за боравене с различни педагогически, методически и електронни инструменти.

Изключително съм впечатлена от достойната гражданска и европейска позиция на нашите възпитаници, на задълбочените и широкоспектърни знания, които показаха по време на участието си в проекта, на безупречния им английски език, на устойчивото мнение, което изразяваха категорично, подкрепено с логически издържани доводи, гъвкав ум, иновативни идеи. Те показаха впечатляващо креативно мислене при изработване на продуктите.

Учителите от екипа потвърдиха възможностите за междудисциплинарен синтез и разширяване на посоките на образованието за европейско гражданство като многообхватна система за социална подготовка на младите хора, за важността на социалното, образователното и културното измерение на политиките на ЕС за изграждането на общо европейско бъдеще.

Недвусмислено е мнението, че участието в проекти по Еразъм+  аргументирано  създава интерес у учениците към чуждия език и култура, към сентенцията, че езикът е феномен без граници и е основа на съвременното глобализиращо се общество. Създават се и трайни мотиви за задълбочено познаване и изучаване на различното чрез съпоставяне, което възпитава и създава условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност.“Снимка на Деня

Щрихи от Плевен