Отчетоха Плана за развитие на социалните услуги в община Плевен за 2016 г. и приеха нов за 2018-та

С гласовете на 38 от съветниците и 1 въздържал се

Отчет за изпълнение на Плана за развитие на социалните услуги в общината за 2016 г. и нов за 2018-ата прие Общинският съвет на Плевен. В отчета за 2016-ата са изброени действащите социални услуги в общината, една от които е Домашният социален патронаж. Териториалният му обхват включва пет населени места - градовете Плевен и Славяново, и селата Бохот, Търнене и Пелишат. Потребители на услугата през годината само в Плевен са били 392. Капацитет на социалните услуги общо за годината в Община Плевен е за 1659 потребители, като ползвателите са били 2077 души, става ясно още от документа.

С гласовете на 38 от съветниците и 1 въздържал се Общински съвет - Плевен прие и План за развитие на социалните услуги в общината за 2018-ата година. При представяне на документа в залата бяха изказани препоръки за разширяване обхвата на някои от социалните услуги, като например този на Домашния социален патронаж. В План за развитие на социалните услуги в общината за 2018-ата година са изброени наличните социални услуги в региона към 1 януари 2017 г., техният капацитет и брой потребители. В отделна графа са записани планираните за предоставяне социални услуги по проекти в общината за периода. Услугите са за личен асистент, социален асистент, за домашен помощник и приемна грижа по проект „Приеми ме 2015”. В Плана за 2018-ата година са посочени и необходимите средства за текущата издръжка на отделните социални услуги. За Домашния социален патронаж само в Плевен тези средства са в размер на 470 000 лв., за Дневния център за възрастни с увреждания - 145 705 лв., за годишната издръжка на Дома за стари хора в с.Бохот е записана сумата от 362 065 лв., за Дома за медико- социални грижи за деца - 2 300 000 лв. и т.н.

Годишният план за развитие на социалните услуги за 2018 г. на Общината е отворен документ и подлежи на допълване, изменяне и актуализиране, се посочва още в решението на съветниците.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен