Прекратиха дисциплинарно производство срещу подсъдимия плевенски прокурор Димитър Захариев

Това информират от ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати производството по дисциплинарно дело № 31/2017 г. по описа на ВСС, поради освобождаването на Димитър Николов Захариев от длъжността „прокурор“.

Дисциплинарното дело за налагане на дисциплинарно наказание на Димитър Захариев, към момента на внасяне на предложението заемащ длъжността „прокурор“  в Окръжна прокуратура – Плевен, е образувано по предложение на главния прокурор на Република България за извършено дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ.

Димитър Захариев е освободен от заеманата длъжност с решение на Прокурорската колегия по протокол № 9/21.03.2018 г., поради подадена оставка, посочват от ВСС.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен