Промени в разписанията на автобусните линии Плевен - Гривица и Плевен - Славяново

Влизат в сила от 1 май

Общинският съвет на Плевен прие промени в Общинската транспортна схема, касаещи маршрутните разписания на две от автобусните линии - линията Плевен - Гривица и Плевен - Славяново.

Промяната в маршрутното разписание на автобусната линия Плевен - Гривица е в резултат на писмо, изпратено от работещи в УМБАЛ „Д-р Георги Странски", становища по въпроса от кмета на кметство с. Гривица и превозвача „Планета транс" ЕООД, както и представена таблични справки по дни за пътникопотока по маршрута за три поредни месеца. На база на постъпилата документация местният парламент взе решение автобусът, пътуващ по линията Плевен - Гривица в събота, неделя и в празничните дни от с. Гривица вместо 07,0 ч., да тръгва в 06,30 ч. Съкращава се и заличава курсът в 23,00 ч. от Гривица към Плевен.

Втората промяна по линията Плевен - Славяново е за временно спиране на автобуса с час на тръгване от Плевен по този маршрут в 06,30 ч. По повод обявеното извънредно положение в страната, в Община Плевен са постъпили писма от превозвачи, извършващи обществен превоз на пътници към и от населени места в района с искания за временно спиране на някои маршрутни разписания. От кметовете на съответните населени места са изискани становища, като за две от автобусните линии тези становища са били отрицателни. За автобусната линия Плевен - Славяново за временно спиране на курса в 06,30 ч. е дадено положително становище от кметовете на гр. Славяново и с. Коиловци. В тази връзка днес Общинският съвет гласува до изричната отмяна на обявеното извънредно положение автобусът по линията Плевен - Славяново с час на тръгване от Плевен в 06,30 ч. да бъде спрян.

Двете решения за промени в Общинската транспортна схема влизат в сила от 01.05.2020 год.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен